BibleThe Announcement

 برتب الله الظروف السياسية، وبيبعت ملاك لكاهن ختيار وبيختار صبية لتمهّد الطريق ليدخل إلى العالم بهيئة بشر.

BibleCreation

الرسوم المتحركة الكتاب المقدس الحلقة 1 – الخلق

خلق العالم.

BibleThe Fall

الرسوم المتحركة الكتاب المقدس الحلقة 2 – السقوط

سقوط البشرية وعواقب وخيمة.

BibleCain and Abel

الرسوم المتحركة الكتاب المقدس الحلقة 3 – قابيل وهابيل

حدثت أول جريمة قتل بعد سقوط البشرية.