سپر بائبل 1 سنڌي

سپر بائبل قسط 2 – زوال

سپر بائبل قسط 3 ڪائن ۽ هابيل